Humanistic Perspective » Dergi Humanistic Perspective » Dergi » DergiPark
Humanistic Perspective
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2687-4229 | e-ISSN 2687-4229 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Fuat AYDOĞDU | https://www.humanisticperspective.com


Değerli Araştırmacılar, Humanistic Perspective, Ekim 2021 sayısı için makale kabul etmeye başlamıştır. Makalelerinizi dergimizin sağ tarafında bulunan "Makale Gönder" butonuna tıklayarak gönderebilirsiniz. Dergimiz, gönderilen aday makalelerinizin yayına geçinceye kadar ki süreçte her aşamada tarafınıza bilgilendirme yapacaktır. 

DERGİMİZ EKİM SAYISI İÇİN MAKALE KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR. MAKALELERİNİZİ 30 EYLÜL 2021'E KADAR GÖNDEREBİLİRSİNİZ

Dergimizde hakem olmak istiyorsanız lütfen email gönderiniz. 

MAKALE GÖNDERİRKEN YAŞADIĞINIZ SORUNLARI GİDERMEK İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ:    pskdanfuat@gmail.com (Maillerinize anında dönüş yapılır.)Humanistic Perspective

ISSN 2687-4229 | e-ISSN 2687-4229 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Fuat AYDOĞDU | https://www.humanisticperspective.com
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar, Humanistic Perspective, Ekim 2021 sayısı için makale kabul etmeye başlamıştır. Makalelerinizi dergimizin sağ tarafında bulunan "Makale Gönder" butonuna tıklayarak gönderebilirsiniz. Dergimiz, gönderilen aday makalelerinizin yayına geçinceye kadar ki süreçte her aşamada tarafınıza bilgilendirme yapacaktır. 

DERGİMİZ EKİM SAYISI İÇİN MAKALE KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR. MAKALELERİNİZİ 30 EYLÜL 2021'E KADAR GÖNDEREBİLİRSİNİZ

Dergimizde hakem olmak istiyorsanız lütfen email gönderiniz. 

MAKALE GÖNDERİRKEN YAŞADIĞINIZ SORUNLARI GİDERMEK İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ:    pskdanfuat@gmail.com (Maillerinize anında dönüş yapılır.)Cilt 3 - Sayı 2 - 21 Haz 2021
 1. Bireylerin Covid-19 Korkularının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 306 - 323
  Mehmet Rüştü KALAFATOĞLU, Faruk Caner YAM
 2. Bir Grup Yetişkinde Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 324 - 343
  Makbule KALI SOYER, Alperen ŞENOL, Burcu ÇALIK TÜMERDEM
 3. Üniversite Öğrencilerinde Kişi Nesne Yönelimleri, Sosyal Beceriler ve Cinsiyet Farklılıkları
  Sayfalar 344 - 358
  Didem AYHAN, Arkun TATAR
 4. Akran Zorbalığını Önlemede Okul Tabanlı Müdahale Programları: Sistematik Derleme
  Sayfalar 359 - 399
  Aynur UYSAL TORAMAN, Şafak DAĞHAN, Ökkeş KISA
 5. Determining The Self-Regulated Learning Status Of Nursing Students Regarding Clinical Nursing Practices
  Sayfalar 420 - 432
  Figen DIĞIN, Gülçin İŞCAN ATAŞEN
 6. Ergenlere Verilen Çatışma Yönetimi Programının Değerlendirilmesi: Yetiştirme Yurdu Örneği
  Sayfalar 433 - 449
  Pınar ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK, Gül ÜNSAL, Semra KARACA
 7. Sosyo-Kültürel Yapı ve Babalık Doyumu (Diyarbakır İli Örneği)
  Sayfalar 450 - 476
  Zemine BÜKÜN, Hanifi PARLAR
 8. Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Kardeşi Olan Ergenlerin Yılmazlık Kaynakları İle Kardeşlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 477 - 495
  Eylem YOKUŞ YILMAZ, S. Gülfem ÇAKIR
 9. Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Kendini Sansürleme İsteğinde Ego Durumlarının Aracılık Rolü
  Sayfalar 512 - 530
  Onur Emre KAYABAŞI, Ahmet SAPANCI
 10. Orta Yetişkinlik Dönemindeki Geylerde Mutluluk Söylemi Olarak “Uzun Süreli ve Güvenli Partner İlişkisi”
  Sayfalar 531 - 556
  Dilek ÖZKAN, Umut ŞAH
 11. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma ve Öyküsel Psikolojik Danışma Yaklaşımlarına Dair Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Sayfalar 400 - 419
  Ayşegül ERÇEVİK
 12. Yaşlılık ve Sağlıkta Eşitsizlikler
  Sayfalar 496 - 511
  Sait SÖNMEZ, Celalettin ÇEVİK
 13. Düşük Öz Saygıya Bağlı Psikolojik Sorunlarla Başa Çıkma ve Öz Saygıyı Artırmaya Yönelik Psikolojik Danışma Süreci: Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 281 - 305
  Tuğba TURGUT, Seval ERDEN ÇINAR
DUYURU PANOSU

Humanistic Perspective Ekim 2021 sayısı için makale kabul etmektedir.  Dergimize makale göndermek için tıklayınız.